کد آماده متلب

/کد آماده متلب

در این دسته کدهای آماده متلب آموزش داده می شود.
اگر کد خاصی مد نظر شما است. در قسمت نظرات بیان کنید تا در اسرع وقت در اختیار شما قرار بگیرد

اجرای فیلم در متلب با تابع mplay

  نام دستور: mplay mplay('filename.avi') mplay('filename.avi',FPS) mplay(A) mplay(A,FPS) mplay({line_handles}) mplay({'block',PORT}) نحوه استفاده: % Create a video fig=figure; % create a video set(gca,'xlim',[-80 80],'ylim',[-80 80],'NextPlot', ... 'replace','Visible','off'); x = -pi:.1:pi; radius = 0:length(x); video = []; % initialize video variable for i=length(x):-1:1 patch(sin(x)*radius(i),cos(x)*radius(i), ... [abs(cos(x(i))) 0 0]); F = getframe(gca); video = cat(4,video,F.cdata); % video is [...]

۱۳۹۵-۱-۲۶ ۱۸:۳۳:۰۸ +۰۴:۳۰فروردین ۷ام, ۱۳۹۵|Categories: آموزش متلب, کد آماده متلب|۰ Comments

نمایش سیستم استنتاج فازی در متب با تابع showfis

نام تابع: showfis(fismat) دستور: a = readfis('tipper'); showfis(a) Returns: ۱٫  Name             tipper ۲٫  Type             mamdani ۳٫  Inputs/Outputs   [۲ ۱] ۴٫  NumInputMFs      [۳ ۲] ۵٫  NumOutputMFs     ۳ ۶٫  NumRules         ۳ ۷٫  AndMethod        min ۸٫  OrMethod         max ۹٫  ImpMethod        min ۱۰٫ AggMethod        max ۱۱٫ DefuzzMethod     centroid ۱۲٫ InLabels         service ۱۳٫                  food ۱۴٫ OutLabels        tip ۱۵٫ InRange          [۰ [...]

۱۳۹۵-۱-۷ ۰۹:۵۱:۵۴ +۰۴:۳۰فروردین ۷ام, ۱۳۹۵|Categories: آموزش متلب, کد آماده متلب, منطق فازی|Tags: |۰ Comments

تابع imcrop

یکی دیگر از توابع پردازش تصویری متلب تابع imcrop می باشد. شما می توانید با استفاده از این تابع عکس ورودی را برش بزنید مثال زیر نحوه استفاده از این تابع را توضیح می دهد   I = imread('circuit.tif'); I2 = imcrop(I,[75 68 130 112]); imshow(I), figure, imshow(I2)

۱۳۹۵-۱-۶ ۲۰:۴۰:۳۴ +۰۴:۳۰فروردین ۶ام, ۱۳۹۵|Categories: آموزش متلب, کد آماده متلب|Tags: |۰ Comments

تابع cluster

تابع کلاستر برای بخش بندی داده ها مورد استفاده قرار می گیرد و نحوه استفاده آن به صورت زیر می باشد. load fisheriris d = pdist(meas); Z = linkage(d); c = cluster(Z,'maxclust',3:5);

۱۳۹۵-۱-۵ ۱۸:۳۹:۵۹ +۰۴:۳۰فروردین ۵ام, ۱۳۹۵|Categories: کد آماده متلب|۰ Comments

آموزش توابع متلب برای پردازش تصویر

متلب دارای ابزارهای بسیار زیادی برای پردازش تصویر می باشد. در اینجا بخشی از توابع پردازش تصویر را آموزش می دهیم تابع اول بازکردن تصویر از ورودی open('c:\1.jpg') تابع دوم خواندن تصویر از ورودی A = imread(filename, fmt) برای تغییر سایز یک تصویر می توان از دستور زیر استفاده کرد image_new=imresize(image,0.5) همچنین برای ذخیره تصویر [...]

تابع fread در متلب چه کاربردی دارد

در این قسمت قصد داریم با ذکر یک مثاله نحوه استفاده از تابع fread را توضیح دهیم. این تابع داده را از یک فایل باینری می خواند و در یک ماتریس ذخیره می کند و نحوه استفاده از آن به صورت زیر می باشد. A = fread(fileID)

پروژه الگوریتم زنبور عسل در متلب

نام پروژه:(کد پروژه ۱۰۰۵) پیاده سازی الگوریتم تکاملی زنبور عسل محیط پیاده سازی : متلب خلاصه: در این پروژه الگوریتم استاندارد زنبور عسل پیاده سازی شده است همچنین کدهای برنامه در گزارش کار توضیح داده شده است پیاده سازی + گزارش کار هزینه: ۸۰ هزار تومان برای خرید با شماره تماس یا ایمیل بالای سایت [...]

پرداخت آفلاین

برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به شماره کارت
6037997245888723بانک ملی
به نام محمدجوادبهمنی واریز نمایید و به شماره تماس بالای سایت پیامک بدهید