پنجره همینگ

/Tag: پنجره همینگ

پنجره های مهم در پردازش گفتار

 از جمله پنجره­های مهم که اغلب استفاده می­شوند عبارت­اند از: ·        پنجره بارتلت-هان Bartlett-Hann window ·        پنجره بارتلت Bartlett window ·        پنجره بلکمن Blackman window ·        پنجره بلکمن-هریس Blackman-Harris window ·        پنجره بومن Bohman window ·        پنجره چبی­شف Chebyshev window ·        پنجره گوسیGaussian window ·        پنجره همینگ Hamming window ·        پنجره هان Hann window ·        [...]

۱۳۹۴-۹-۱۱ ۱۱:۴۹:۳۹ +۰۳:۳۰آذر ۱۱ام, ۱۳۹۴|Categories: عمومی|Tags: , , |۰ Comments

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی