پروژه های قابل انجام

/برچسب: پروژه های قابل انجام

لیست پروژه های قابل انجام

ردیف عنوان پروژه زمینه کاری یا زبان مورداستفاده ۱ بررسی پدیده آشوب در سیستمهای غیر خطی شبکه های عصبی ۲  بررسی و شبیه سازی مدل ادراک گر(perceptron) شبکه های عصبی ۳ تحلیل شبکه های پیوسته زمان بااستفاده از الگوی تعلیم adaline شبکه های عصبی ۴ تحلیل شبکه های پیوسته زمان بااستفاده از الگوی تعلیم LMS [...]

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی