فیلم آموزش نرم افزار فلوئنت قسمت اول

قسمت ۱: مدلسازی صفحه و خط در نرم افزار انسیس مدت زمان : ۱۰ دقیقه این فیلم توسط دکتر جوادپور در اختیار آی آر متلب قرار گرفته است. شما می توانید در همین صفجه با ایشان مکاتبه بفرمایید