خرید پروژه حل فروشنده دوره گرد با الگوریتم ژنتیک

نام پروژه: (کد پروژه ۱۰۱۱) پیاده سازی حل فروشنده دوره گرد با الگوریتم ژنتیک در نرم افزار متلب محیط پیاده سازی : متلب خلاصه: مسئله فروشنده داره گرد احتمالا معروف ترین مسئله کامل NP است. فروشنده دوره گرد باید از شهر ها عبور کند تا فروش داشته باشد ولی برای کم کردن هزینه های سفر [...]