رسم نمودار مثلثی در متلب

با سلام در این قسمت یک تابع دیگر از توابع متلب را معرفی می کنیم X = rand(10,2); dt = DelaunayTri(X); triplot(dt) در صورتی که در این باره سوالی داشتید در همین صفحه پیام بگذارید