درک صحنه Scene Understanding چیست؟

آموزش درک صحنه با برنامه نویسی پروژه ها در متلب