دانلود کد آماده متلب

/Tag: دانلود کد آماده متلب

حل مثاله روش اجزاء محدود یا روش المان محدود در متلب

روش اجزاء محدود یا روش المان محدود (Finite Element Method) که به اختصار (FEM) نامیده می‌شود، روشی است عددی برای حل تقریبی معادلات دیفرانسیل جزئی و نیز حل معادله‌های انتگرالی. (کاربرد عملی اجزای محدود معمولا با نام تحلیل اجزا محدود (FEA) خوانده می‌شود). اساس کار این روش یا حذف کامل معادلات دیفرانسیل یا ساده سازی [...]

ایجاد یک سیگنال در متلب

برای استفاده از سیگنال در متلب کافی است مانند کد زیر را تایپ و اجرا کنید time = [0:.1:10]'; data = rand(length(time), 1); systest.signals.Signal('Custom', {'Time', time, 'Data', data'})) در صورت نیاز به توضیح بیشتر در همین صفحه پیام بگذارید

دانلود کد آماده Multivariate t Distribution

برای استفاده از این توزیع در متلب کافی است کد زیر را تایپ و اجرا کنید Rho = [1 .6; .6 1]; nu = 5; x1 = -3:.2:3; x2 = -3:.2:3; [X1,X2] = meshgrid(x1,x2); F = mvtpdf([X1(:) X2(:)],Rho,nu); F = reshape(F,length(x2),length(x1)); surf(x1,x2,F); caxis([min(F(:))-.5*range(F(:)),max(F(:))]); axis([-3 3 -3 3 0 .2]) xlabel('x1'); ylabel('x2'); zlabel('Probability Density'); در صورت [...]

آموزش استفاده از Lognormal Distribution متلب

برای استفاده از این توزیع در متلب کافی است کد زیر را تایپ و اجرا کنید x = (10:1000:125010)'; y = lognpdf(x,log(20000),1.0); plot(x,y) set(gca,'xtick',[0 30000 60000 90000 120000]) set(gca,'xticklabel',{'0','$30,000','$60,000',... '$۹۰,۰۰۰','$۱۲۰,۰۰۰'}) در صورت نیاز به توضیح بیشتر در همین صفحه پیام بگذارید

۱۳۹۴-۷-۲۸ ۱۷:۲۷:۵۳ +۰۳:۳۰مهر ۲۸ام, ۱۳۹۴|Categories: کد آماده متلب|Tags: , |۰ Comments

آموزش کد نویسی Student’s t Distribution

برای استفاده از این توزیع در متلب کافی است کد زیر را تایپ و اجرا کنید x = -5:0.1:5; y = tpdf(x,5); z = normpdf(x,0,1); plot(x,y,'-',x,z,'-.') در صورت نیاز به توضیح بیشتر در همین صفحه پیام بگذارید

آموزش استفاده از توزیع F در متلب

برای استفاده از این توزیع در متلب کافی است کد زیر را تایپ و اجرا کنید x = 0:0.01:10; y = fpdf(x,5,3); plot(x,y) در صورت نیاز به توضیح بیشتر در همین صفحه پیام بگذارید

۱۳۹۴-۷-۲۸ ۱۰:۵۰:۰۶ +۰۳:۳۰مهر ۲۸ام, ۱۳۹۴|Categories: کد آماده متلب|Tags: |۰ Comments

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی