الگوریتم چکه آب‌های هوشمند

الگوریتم چکه آب‌های هوشمند یا چکاه (به انگلیسی: Intelligent Water Drops)‏، یک الگوریتم برای بهینه‌سازی هوش گروهی است.[۱] الگوریتم چکاه، الگوریتمی است که به گونه گروهی کار می‌کند و پرهام-گرا (طبیعت-گرا) می‌باشد. این الگوریتم در نهاد برای بهینه‌سازی آمیختاری (Combinatorial optimization) به کار برده می‌شود ولی می‌توان آن را برای بهینه‌سازی پیوسته (Continuous optimization) نیز [...]