خرید پروژه matlab

/Tag: خرید پروژه matlab

خرید پروژه پیاده سازی روش KNN در متلب

نام پروژه: (کد پروژه ۱۰۰۸) پیاده سازی روش KNN در متلب محیط پیاده سازی : متلب خلاصه: k-NN ساده ترین و متداولترین روش برپایه یادگیری نمونه است. در این روش فرض میشود که تمام نمونه ها نقاطی در فضای n بعدی حقیقی هستند و همسایه ها برمبنای فواصل اقلیدسی استاندارد تعیین میشوند. مراد ازkتعداد همسایه [...]

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی