جعبه ابزار Computer Vision System متلب

این جعبه ابزار در متلب برای شبیه سازی و پردازش سیستم های ویدئویی و تصویری طراحی گردیده است ویژگی های کلیدی این جعبه ابزار عبارت است از : Feature detection, including FAST, Harris, Shi & Tomasi, SURF, and MSER detectors Feature extraction and putative feature matching Object detection and tracking, including Viola-Jones detection and CAMShift [...]