آشنایی با جعبه ابزار Communications System

این جعبه ابزار الگوریتم و ابزاری فراهم می کند برای طراحی، شبیه سازی و تجزیه و تحلیل سیستم های ارتباطی این قابلیت به عنوان توابع MATLAB، اشیاء سیستم MATLAB، و بلوک های سیمولینک ارائه شده است. جعبه ابزار سیستم شامل الگوریتم هایی برای برنامه نویسی منبع، برنامه نویسی کانال، جایگذاری بیت، مدولاسیون، برابری، هماهنگ سازی [...]