جستجوي سازنده

/Tag: جستجوي سازنده

جستجوي سازنده

 (Constructive Search) در اين روش، با شروع از يك جواب تهي، تصميم‌ها مرحله به مرحله گرفته مي‌شود تا يك جواب كامل به دست آيد. هر تصميم، يك تصميم آزمند است؛ يعني قصد دارد با استفاده از اطلاعات به دست آمده از آنچه كه تا كنون انجام شده است، بهترين تصميم را بگيرد. آنچه كه يك [...]

۱۳۹۳-۱۲-۲۱ ۱۰:۵۱:۳۱ +۰۳:۳۰اسفند ۲۱ام, ۱۳۹۳|Categories: عمومی|Tags: |۰ Comments

جستجوي سازنده

در اين روش، با شروع از يك جواب تهي، تصميم‌ها مرحله به مرحله گرفته مي‌شود تا يك جواب كامل به دست آيد. هر تصميم، يك تصميم آزمند است؛ يعني قصد دارد با استفاده از اطلاعات به دست آمده از آنچه كه تا كنون انجام شده است، بهترين تصميم را بگيرد. آنچه كه يك الگوريتم سازنده [...]

۱۳۹۳-۴-۲۷ ۱۰:۱۶:۴۴ +۰۴:۳۰تیر ۲۷ام, ۱۳۹۳|Categories: عمومی|Tags: |۰ Comments

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی