تولید ماتریس تصادفی با توزیع یکنواخت در متلب

برای استفاده از این تابع در متلب کافی است کد زیر را تایپ و اجرا کنید R = sprand(m,n,density) در صورت نیاز به توضیح بیشتر در همین صفحه پیام بگذارید