تولید Block Generation در متلب

برای استفاده از این بلاک در متلب کافی است کد زیر را تایپ و اجرا کنید p = [1 2 3 4 5]; t = [1 3 5 7 9]; net = newlind(p,t) y = sim(net,p) gensim(net,-1) در صورت نیاز به توضیح بیشتر در همین صفحه پیام بگذارید