تولید اعداد تصادفی در متلب

برای استفاده از این تابع در متلب کافی است کد زیر را تایپ و اجرا کنید s = rng; u1 = rand(1,5) u1 = ۰٫۰۹۷۵ ۰٫۲۷۸۵ ۰٫۵۴۶۹ ۰٫۹۵۷۵ ۰٫۹۶۴۹ rng(s); u2 = rand(1,5) u2 = ۰٫۰۹۷۵ ۰٫۲۷۸۵ ۰٫۵۴۶۹ ۰٫۹۵۷۵ ۰٫۹۶۴۹ به طور کلی استفاده صحیح از این کد به صورت زیر می باشد = rand(n) [...]