کد آماده توزیع Rayleigh در متلب

برای استفاده از این توزیع در متلب کافی است کد زیر را تایپ و اجرا کنید x = [0:0.01:2]; p = raylpdf(x,0.5); plot(x,p) در صورت نیاز به توضیح بیشتر در همین صفحه پیام بگذارید