کد آماده توزیع Poisson در متلب

برای استفاده از این توزیع در متلب کافی است کد زیر را تایپ و اجرا کنید x = 0:15; y = poisspdf(x,5); plot(x,y,'+') در صورت نیاز به توضیح بیشتر در همین صفحه پیام بگذارید