تعیین چقرمگی شکست مواد سنگی

/Tag: تعیین چقرمگی شکست مواد سنگی

دانلود مقالات مهندسی معدن

در این پست، مجموعه مقالات مهندسی معدن، شامل ۲۰ مقاله فارسی جهت دانلود در اختیار شما قرر می دهیم.   عمده مقالات مربوط به کنفرانس مهندسی معدن ایران سال ۸۳ می باشد که در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.   در سری دوم، ادامه مقالات جهت دانلود رایگاه در اختیار شما قرار خواهیم داد.   [...]

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی