مدیریت اطلاعات با رویکرد فازی

    لیلا مکتبی ­فرد[۲][۲]   چکیده منطق فازی که در سال ۱۹۶۵ توسط دانشمند ایرانی، پروفسور لطفی­زاده به جهان عرضه شد، در تقابل با منطق دوارزشی ارسطویی، ابهام را به عنوان بخشی از سیستم پذیرفته و بر مفاهیم مبهم و نامعیّن دلالت می­کند. در شرایطی که ماشین قادر به درک مفاهیم کیفی ـ که [...]