اتوماتای یادگیر چیست

در دهه ۱۹۶۰ میلادی Y.Z. Tsypkin روشی برای ساده کردن مسائل فوق به مساله‌ای برای تشخیص پارامترهای بهینه و بکاربردن روشهای تپه نوردی برای حل آن معرفی کرد. Tsetlin و همکارانش در همان زمان کار بر روی اتوماتای یادگیر را آغاز کردند. مفهوم اتوماتای یادگیر نخستین بار توسط وی مطرح شد. Tsetlin به مدلسازی رفتارهای [...]