تعادل نش چیست

این تعادل غیر تعاونی را ابتدا جان – اف – نش برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۹۴ میلادی مطرح نمود . در این شکل تعادل هر یک از بازیکنان بدون تبانی یا همکاری با دیگران و بدون توجه به رفاه جامعه یا هر یک از بازیگران دیگر بهترین استراتژی ممکن را در راستای منافع [...]