تشخیص نرم­ افزارهای مضر

گرایش تشخیص نرم­افزارهای مضر یکی ازموضوعات  فعال و بحث برانگیز درحوزه­های امنیت رایانه است و در سالهای اخیر شاهد افزایش عجیبی در تعداده نرم­افزارهای مضر [۱] گزارش شده فروشندگان نرم­افزارهای ضد ویروس بوده­ایم . در این گزارش سعی بر این است که روشی جدید برای تشخیص نرم­افزارهای مضر – که در این گزارش مطابق اصطلاح [...]