تشخیص بردار بودن یه ماتریس

با سلام در این قسمت یک تابع دیگر از توابع متلب را معرفی می کنیم A = rand(5); isvector(A) ans = ۰ isvector(A(3, :)) ans = ۱ isvector(A(:, 2)) ans = ۱ در صورتی که در این باره سوالی داشتید در همین صفحه پیام بگذارید