تابع polygonal در متلب

/برچسب: تابع polygonal در متلب

تابع polygonal در متلب

با سلام در این قسمت یک تابع دیگر از توابع متلب را معرفی می کنیم از این تابع برای رسم نقاط داخل یک چند ضلعی استفاده می کنند. L = linspace(0,2.*pi,6); xv = cos(L)';yv = sin(L)'; xv = [xv ; xv(1)]; yv = [yv ; yv(1)]; x = randn(250,1); y = randn(250,1); in = inpolygon(x,y,xv,yv); [...]

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی