کاربرد تابع any در متلب

با سلام در این قسمت یک تابع دیگر از توابع متلب را معرفی می کنیم x = rand(3,7,5) * 5; any(x(:) > 3) ans = ۱ در صورتی که در این باره سوالی داشتید در همین صفحه پیام بگذارید