تئوری فازی

تئوری فازی بوسیله پروفسور لطفی‌زاده در سال ۱۹۶۵ در مقاله‌ای به نام “مجموعه‌های فازی” معرفی گردید. قبل از کار بر روی تئوری فازی لطفی‌زاده یک شخص برجسته در تئوری کنترل بود. او مفهوم “حالت” که اساس تئوری کنترل کلاسیک بیش از حد بر روی دقت تأکید داشته و از این رو با سیستم‌های پیچیده نمی‌تواند [...]