آشنایی با جعبه ابزار Bioinformatics Toolbox در متلب

جعبه ابزار بیوانفورماتیک  ™  الگوریتم و تکنیک های تجسم برای نسل بعدی توالی (NGS)، آنالیز میکروآسی طیف سنجی جرمی، و هستی شناسی ژن را فراهم می کند. با استفاده از توابع جعبه ابزار، شما می توانید داده های ژنومی و پروتئوم از فرمت های استاندارد فایل مانند SAM، فست، CEL، و CDF، و همچنین از [...]