بدست آوردن هیستوگرام یک تصویر در متلب

با سلام در این قسمت یک تابع دیگر از توابع متلب را معرفی می کنیم x = -4:0.1:4; y = randn(10000,1); hist(y,x) در صورتی که در این باره سوالی داشتید در همین صفحه پیام بگذارید