الگوريتم پرسپترون چند لايه‌اي

/Tag: الگوريتم پرسپترون چند لايه‌اي

الگوریتم پرسپترون چند لایه‌ای

الگوریتم پرسپترون چند لایه‌ای که از قاعده آموزش پس انتشار استفاده می‌کند در زیر شرح داده شده است . این الگوریتم به توابع غیر خطی نیاز دارد که به طور پیوسته قابل مشتق‌گیری باشند . به عبارت دیگر توابع باید هموار باشند . ما استفاده از تابع قابل مشتق‌گیری باشند . به عبارت دیگر توابع [...]

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی