آموزش کد نویسی Student’s t Distribution

//آموزش کد نویسی Student’s t Distribution

آموزش کد نویسی Student’s t Distribution

برای استفاده از این توزیع در متلب کافی است کد زیر را تایپ و اجرا کنید
x = -5:0.1:5;
y = tpdf(x,5);
z = normpdf(x,0,1);
plot(x,y,'-',x,z,'-.')

در صورت نیاز به توضیح بیشتر در همین صفحه پیام بگذارید

ثبت ديدگاه

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی