ضمن تشکر از ثبت سفارش در سایت آی آر متلب توجه شما را به نکات زیر جلب می کنیم.

**شما می توانید از فرم پرداخت زیر نسبت به پرداخت آنلاین از درگاه زرین پال که متصل به تمامی شبکه بانکی کشور می باشد، اقدام کنید. پس از پرداخت فاکتور به ایمیل شما ارسال می گردد.

**همچنین شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۲۴۵۸۸۸۷۲۳ بانک ملی به نام محمدجوادبهمنی برای پرداخت های کارت به کارت می باشد.

**راه های تماس با ما در بالای سایت(نوار عنوان سمت چپ) درج شده است

تومان