برای مشاهده کدههای آماده لینک زیر را ببینید

کدنویسی متلب