K-nearest neighbor

K-nearest neighbor

یکی از الگوریتمهای طبقه بندی می باشد . مبنای الگوریتم KNN پیدا کردن تعداد معینی از نزدیکترین عناصر موجود در جامعه آماری به عنصر جدید واردشده در آن جامعه است که بر اساس آن بتوان نزدیکترین داده  (داده ها) موجود به عنصر جدید را از لحاظ ویژگی های مختلف پیدا کرد تا عنصر جدید را در همان طبقه ای قرار داد که عناصر نزدیک به آن قرار دارند. Knn یکی از روش های غیر پارامتریک برای بدست آوردن تابع توزیع از روی داده های توزیع شده می باشد. همچنین این روش یکی از متداول ترین روش ها برای دسته بندی داده ها می باشد.

در بالابه بررسی تعدادی از روشهای به کار گرفته شده و توضیحات مرتبط با آن پرداخته شد جهت دسترسی به اطلاعات تکمیلی بهمنابع مراجعه نمایید.

۱۳۹۵-۲-۴ ۲۰:۳۹:۵۵ +۰۴:۳۰اردیبهشت ۴ام, ۱۳۹۵|داده کاوی دسته بندی ها|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی