با سلام در این قسمت یک تابع دیگر از توابع متلب را معرفی می کنیم
متلب برای برنامه نویسی فازی دو روش را پیشنهاد کرده است
۱- استفاده از جعبه ابزار فازی
۲- برنامه نویسی مستقیم
در این بخش توابع مربوط به فازی را معرفی می کنیم. در تکه کد زیر شما نحوه پیاده سازی یک سیستم استنتاج فازی را مشاهده می کنید
a = newfis(‘tipper’);
a = addvar(a,’input’,’service’,[0 10]);
a = addmf(a,’input’,1,’poor’,’gaussmf’,[1.5 0]);
a = addmf(a,’input’,1,’good’,’gaussmf’,[1.5 5]);
a = addmf(a,’input’,1,’excellent’,’gaussmf’,[1.5 10]);
writefis(a,’my_file’)
در صورتی که در این باره سوالی داشتید در همین صفحه پیام بگذارید.
باتشکر تیم آی آر متلب