از این ابزار برای طراحی فیلترهای مختلف در DSP استفاده می کنند

شما می توانید در لینک زیر اطلاعات بیشتری پیدا کنید

FDATOOL