نام پروژه: (کد پروژه ۱۰۳۸) پیاده سازی پروژه دسته بندی با الگوریتم KNN

محیط پیاده سازی : متلب

خلاصه: در این پروژه یک دسته بندی کننده  با روش KNN طراحی شده است.

جستجوی نزدیکترین همسایه   که همچنین با نامهای جستجوی مجاورت، جستجوی همسانی یا جستجوی نزدیک ترین نقطه شناخته می‌شود، یک مسئله بهینه سازی برای پیدا کردن نزدیک ترین نقطه‌ها در فضاهای متریک است. مسئله بدین صورت است که: مجموعه S شامل تعدادی نقطه در یک فضای متریک مانند M و نیز یک نقطهٔ پرس و جوی q∈ M داده شده است، هدف پیدا کردن نزدیک ترین نقطه در S به q است. در بسیاری از موارد، فضای M بصورت یک فضای اقلیدسی d-بعدی و فاصله بین نقاط با معیار فاصله اقلیدسی، فاصله منهتن یا دیگر فاصله‌های متریک سنجیده می‌شود. دونالد کنوت در جلد ۳ از هنر برنامه نویسی کامپیوتر (۱۹۷۳) این مسئله را “مسئله دفتر پست” نامید. این نام گذاری اشاره یک به برنامه کامپیوتری دارد که برای اختصاص نزدیکترین اداره پست به یک محل اقامت توشته شده بود.

کاربردها

 • بازشناخت الگو – به ویژه برای تشخیص کاراکتر به شیوه نوری
 • دسته بندی آماری
 • بینایی رایانه‌ای
 • هندسه محاسباتی
 • پایگاه داده – به عنوان مثال، بازیابی تصویرمبتنی بر محتوا
 • نظریه رمزنگاری
 • فشرده‌سازی داده‌ها
 • سامانه توصیه‌گر – به عنوان مثال، پالایش گروهی
 • بازاریابی اینترنتی – مانند تبلیغات محتوایی و هدف گیری رفتاری
 • تعیین توالی DNA
 • غلط‌یاب – پیشنهاد املای درست
 • کشف دستبرد علمی
 • الگوریتم‌های جستجوی تماس در FEA
 • اندازه گیری شباهت برای پیش بینی مسیر زندگی ورزشکاران حرفه ای
 • تجزیه و تحلیل خوشه‌ها – تخصیص مجموعه ای از مشاهدات به زیر مجموعه‌هایی (به نام خوشه) به طوری که مشاهدات در هر خوشه از برخی جهات مشابه باشند، (معمولاً بر اساس فاصله اقلیدسی)
 • شباهت شیمیایی

knn

پیاده سازی+ گزارش کار (می توانید قبل از خرید یک ایمیل به ما بزنید و از جزییات پروژه در صورت نیاز با خبر بشوید.)

هزینه : ۷۰ هزار تومان

برای خرید پروژه ، مبلغ فوق را از طریق پرداخت آنلاین واریز کنید و با شماره تماس یا ایمیل بالای سایت تماس بگیرید تا پروژه برای شما ارسال گردد.