نام پروژه:(کد پروژه ۱۰۰۵) پیاده سازی الگوریتم تکاملی زنبور عسل

محیط پیاده سازی : متلب

خلاصه:

در این پروژه الگوریتم استاندارد زنبور عسل پیاده سازی شده است همچنین کدهای برنامه در گزارش کار توضیح داده شده است

پیاده سازی + گزارش کار

هزینه: ۸۰ هزار تومان

برای خرید با شماره تماس یا ایمیل بالای سایت تماس بگیرید