برای سیستم های خبره تعداد زیادی پروژه موجود است.

هزینه تقریبی این پروژه ها  را با ایمیلی که بالای  سایت زده شده است جویا شوید یا به شماره ی بالای سایت پیامک بدهید

از طریق ایمیل، دموی پروژه ارسال می شود تا از اجرای آن مطمئن شوید