۱-گرافیک کامپیوتری را تعریف کنید و دو نمونه کاربرد آن را ذکر کنید؟

۲-کیفیت تصاویر قابل دسترس توسط دستگاه‌های صفحه نمایش به دو عامل بستگی دارد. آن دو عامل را کامل توضیح دهید؟

۳- نمایش‌های پویش راستری چگونه عمل می‌کنند؟ تفاوت آن با نمایش‌های پویش تصادفی چگونه است؟

۴- فریم بافر را تعریف کنید؟

۵- دامنه‌ی رنگ‌ها یا سطوح خاکستری در تصاویر روی صفحه نمایش به چه عواملی بستگی دارد؟

۶- دستگاه‌های نمایش ویدیو چهار دسته‌اند. نام ببرید؟

۷- دستگاه‌های صفحه نمایش CRT رنگی چگونه تصاویر رنگی را نمایش می‌دهند؟

۸- ویژگی‌های نور مرئی را بیان کنید؟

۹- تفاوت مدل‌های رنگی RGB و CMY چیست؟ کدام مدل رنگی از لحاظ کیفیت برای پرینتر مناسب‌تر است؟

*************************************************************************

۱۰- پردازش تصویر را تعریف کنید؟

۱۱- بینایی ماشین را بعنوان یکی از شاخه‌های مدرن هوش مصنوعی تعریف نمایید؟ یک نمونه کاربرد آن را ذکر کنید.

۱۲- هیستوگرام یک تصویر دیجیتالی(پیکسل ۸ بیتی) را تعریف کنید و دو نمونه کاربرد آن را بیان کنید؟

۱۳- تصاویر زیر مربوط به شکل‌هایی با وضوح(کنتراست) کم و وضوح بالا می‌شود. نمودار هیستوگرام این دو تصویر را مجزا بصورت تقریبی رسم نمایید و بگویید چه تفاوتی در هیستوگرام این دو تصویر وجود دارد؟

 

۱۴- بزرگترین مزیت تبدیل هیستوگرام تصاویر چیست؟

۱۵- مشخصات یک تصویر دیجیتالی ۴*۴ بصورت زیر است و سطوح خاکستری یا شدت روشنایی تصویر در بازه [۰,۹] قرار دارد. ابتدا نمودار هیستوگرام تصویر را رسم کنید. نرمال کردن هیستوگرام را شرح دهید. سپس از طریق نرمال کردن هیستوگرام و تابع تبدیل هیستوگرام، جدول را رسم و تصویر حاصل شده و نمودار هیستوگرام بدست آمده را ترسیم کنید.

۱ ۴ ۴ ۱
۴ ۳ ۱ ۳
۵ ۴ ۱ ۴
۳ ۱ ۳ ۱

۱۶- بهبود محلی تصویر چیست و با چه عملگرهایی انجام می‌شود؟

۱۷- فیلترینگ فضایی(Spatial filtering) روی تصویر را تعریف نمایید؟

۱۸- انواع پیکسل‌های تصویر را شرح دهید؟ جزئیات تصویر توسط کدام نوع پیکسل‌ها استخراج می‌شود؟

۱۹- فایده و ضرر استفاده از فیلترهای پایین‌ گذر یا فیلترهای آرام کننده چیست؟

۲۰- فیلتر خطی میان‌گیری چگونه عمل می‌کند؟ ابعاد ماسک فیلترینگ(۳*۳ یا ۸*۸ یا ۱۵*۱۵) چه تأثیری بر روی جزئیات تصویر می‌گذارد؟

۲۱- فیلترهای غیر خطی میانه گیری برای چه منظوری در تصویر استفاده می‌شوند؟

۲۲- هدف از فیلترهای بالا گذر یا تیز کننده(terssharpening fil) چیست؟ ماسک‌های لاپلاسین که در این زمینه بکار می‌روند را بیان کنید.

موفق باشید