یکی از مهمترین نیازهای یک مهندس، بانک نرم افزاری تخصصی معتبر می باشد .از آنجا که دایره نرم افزاری تخصصی بسیار گسترده می باشد و در یک مجموعه قابل ارائه نیست و همچنین نیازهای مختلف مهندسان به نرم افزارهایی خاص بر آن شدیم تا برای راحتی سفارش دهنگان محترم چندین بسته نرم افزاری تهیه کنیم .
بسته نرم افزاری رشته برق مهندس یار مشتمل بر مهمترین نرم افزاری تخصصی مهندسی رشته برق می باشد که کلیه مهندسان برق در طول تحصیل و یا در حین انجام فعالیت های تخصصی – مهندسی خود بدان ها نیاز خواهند داشت .

نرم افزارهای برنامه نویسی:

 • CodeVisionAVR 2.04.4
 • bascom_1.11.9.8
 • bascom avr 1.11.9.5-full
 • Turbo C++ 4.5 Win

ماشین حساب ها :

 • Calc Pro v1.6.7
 • Casio FX-9860G SD Calculator Emulator
 • Efofex FX Graph 4.000.1
 • Microsoft Student Graphing Calculator 2006
 • Mini Talking Calculator 2.1
 • PG Calculator 2.29
 • Portable Algebra Equation Solver v7.30
 • Scabery Expression Calculator v2.0.2
 • SPVN Design Science MathType v6.6a

نرم افزار های ریاضیاتی :

 • Math Resource Studio 4.4.6.0
 • MathType v6.7
 • Matrix Calculator Pro v5.0
 • Microsoft Math v3.0.1184.1020

نرم افزارهای برنامه نویسی PLC

 • WinProladder-Software
 • Zelio

شبیه سازی ها :

 • Eagle_5.7.0_full
 • NI Circuit Design Suite 11.0
 • ProTeus7.7Sp2
 • Proteus_7.6SP0
 • Pspice 9.2

سایر نرم افزارها :

 • Dialux 4
 • Electrical Calculations
 • MAX+Plus II v10.0
 • PCB Wizard 3.50 Pro Unlimited
 • Protel 99 SE SP6
 • Resistor Color Code Calculator 2.4