چنانکه گفته شد، منطق فازی در زمینه­های متنوع و متفاوتی کاربرد دارد و تقریباً حدود ۱۰ سال پس از ابداع آن به متون کتابداری راه یافت. به گواهی بانک چکیده­های مقاله‌های کتابداری و اطلاع­رسانی (LISA, 1969-2006) مفهوم فازی اولین بار با عبارت «تئوری مجموعه­های فازی» و در مقاله­ای تحت عنوان «جستجوی یک فایل در شرایط فازی» در دنیای کتابداری و اطلاع­رسانی مطرح شد. در این مقاله[۱][۵] که در سال ۱۹۷۵ و به زبان فرانسه منتشر شده بود، به کاربرد نظریه و مجموعه­های فازی در بازیابی اطلاعات پرداخته شده بود.

به جز مقاله­ای که در سال ۱۹۷۶ در خصوص کاربردهای عملی مجموعه­های فازی در حل مشکلات مربوط به سازماندهی اطلاعات با عنوان «مجموعه­های پراکنده در نظریه رده­بندی» به زبان روسی منتشر شد[۲][۶]، چند سالی تقریباً تمامی پژوهشها و مقاله­های انتشار یافته در خصوص منطق فازی در عرصه کتابداری و اطلاع­رسانی، بر مباحث مترتب بر بازیابی اطلاعات متمرکز بود، به نحوی که از مجموع ۳۲ مقاله­ای که در فاصله سالهای ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ با موضوع فازی منتشر شده، ۲۵ مورد آن به نقش و کاربردهای منطق فازی در ذخیره و بازیابی اطلاعات و راهبردهای جستجو و… اختصاص داشته است.

مجموعاً ۲۶۶ رکورد که واژه فازی جزء توصیفگرهای آنها بود و در مقاله‌های انتشار یافته در فاصله سالهای ۱۹۶۹ تا نیمه سال ۲۰۰۶ میلادی منتشر و در LISA فهرست شده­اند، بازیابی شد. این ۲۶۶ مورد شامل تمامی جنبه­های کتابداری و اطلاع­رسانی می­شود که لزوماً در تعریف مدیریت اطلاعات لحاظ نشده­اند. مواردی مانند کتابسنجی، نظامهای هوشمند، هوش مصنوعی و…       

در پژوهش حاضر، کاربردهای منطق و نظریه‌های مجموعه­های فازی در مدیریت اطلاعات بررسی می‌شود، بنابراین ابتدا باید تعریفی از مدیریت اطلاعات ارائه گردد تا با در نظر گرفتن مؤلفه­های موجود در این تعریف، به شکل دقیق­تری کاربرد منطق فازی در این مقوله دنبال شود. در کتاب «فرهنگ توصیفی واژگان اطلاع­رسانی و علوم وابسته» «مدیریت اطلاعات» چنین تعریف شده است:

اعمال مهارتمندانه کنترل بر فراهم­آوری، سازماندهی، ذخیره، ایمنی، بازیابی و اشاعه منابع اطلاعاتی که برای انجام موفقیت­آمیز عملیات در یک پیشه، نهاد، سازمان، یا مؤسسه ضروری است و مستندسازی، مدیریت رکوردها و زیرساختار فنی را در بر می­گیرد (ریتز، ۱۳۸۳).