به ارتباط سيسستم هاي كامپيوتري با دستگاههاي جانبي توسط كانالهاي ارتباطي در مكانهاي مختلف كه مي توانند داده ها را در صورت لزوم مبادله نمايند ، شبكه مي گويند . يكي از مهمترين مزاياي شبكه در ، اختيارگذاشتن منابع سخت افزاري و نرم افزاري شبكه بين كاربران شبكه مي‌باشد . مثلاً در صورتي كه منابع سخت افزاري گران قيمت از قبيل چاپگرهاي سريع ، پلاتر ها يا گرداننده هاي ديسك سخت در شبكه موجود باشند ، كليه كاربران امكان بهره برداري از اين منابع را خواهندداشت ،درست مانند اينكه خودشان اين دستگاهها را دارا مي باشند ، حال آنكه ممكن است عملاً از آن منابع سخت افزاري فاصله زيادي داشته باشند در مورد منابع نرم افزاري حجيم كه به فضاي زيادي از حافظه نياز دارند و به عنوان مثال مورد نياز واحدهاي مختلف يك موسسه مي‌باشند ، اگر اين واحدها به صورت شبكه متصل شده باشند ،معمولاً نيازي نيست كه حافظه هر كامپيوتر تمام اين نرم افزار را نگه دارد بلكه مي توان اين نرم افزار حجيم را تقسيم وهر قسمت را در يكي از كامپيوترهاي متصل به شبكه قرار داد و چون همه عضاي شبكه امكان استفاده از منابع نرم افزاري رادارند عملآ تمام نرم افزاردر اختيار آنها ست همچنين هر عضوشبكه مي تواند در صورت لزوم برنامه هاي حجيم تر خودرا برروي كامپيوترهاي قويتر شبكه اجرا كند.علاوه براين هر كاربر مي تواند به تنهايي و مستقل از ساير اعضاي شبكه از كامپيوتر خود استفاده كند, همچنين مي تواند اطلاعاتي را براي اعضاي ديگر شبكه بفرستد يا اطلاعاتي را از بقيه اعضا دريافت كند به طور خلاصه مي توان گفت در صورتي كه چندين كامپيوتر با يكديگر به صورت شبكه درآيند مي توان قابليت هاي بسيار بالاتري نسبت به يك كامپيوتر تنها بدست آورد وافزايش اعضاي شبكه مي توان اين امكانات را به ميزان دلخواه گسترش داد با ايجاد شبكه ها از محبو بيت كامپيوتر هاي بزرگ وگران قيمت كاسته شد زيرا اين شبكه ها به ويژه با اتصال تعداد زيادي ميكرو كامپيوتر خيلي ارزان قادر به انجام بسياري از كارهاي مورد نظر شدند.