هر واسط­کاربری توسط تعداد و تنوع ورودی و خروجی که تولید می­کند تعریف می­شود. معماری یک سیستم HCI نشان می­دهد این ورودی­ها و خروجی­ها چه چیزهایی هستند و چگونه با یکدیگر کار می­کنند. در ادامه در حد آشنایی به این معماری­ها و انواع سیستم­های HCI می­پردازیم، برای اطلاعات بیشتر می­توانید به منابع ذکر شده مراجعه نمایید [6][5][5].

سیستم­های HCI را می­توان به دو دسته کلی زیر تقسیم نمود:

  1. سیستم­های Unimodal HCI
  • مبتنی بر دید.
  • مبتنی بر صوت.
  • مبتنی بر حسگر.
  1. سیستم­های MultiModal HCI