معمای هشت وزیر از جمله مسائل کلاسیک مباحث طراحی الگوریتم است که در حالت کلی‌تر با عنوان معمای n وزیر یا معمای چند وزیر مطرح می‌شود.

    

برای افرادی که با بازی شطرنج آشنایی ندارند

وزیر مهره‌ای از مهره‌های بازی شطرنج است که می‌تواند در تمامی هشت جهت به هر تعداد خانه – تا زمانی که مهره‌ای مانع نباشد – حرکت کند. اگر در این مسیرها مهره‌ای از حریف قرار گرفته باشد، آن مهره در معرض خطر حمله توسط وزیر قرار دارد؛ یا به اصطلاح وزیر آن مهره را تهدید می‌کند.

معمای هشت وزیر

معمای n وزیر

هدف از مسأله‌ی هشت وزیر، چیدن 8 مهره‌ی وزیر روی یک صفحه‌ی شطرنج خالی است، به قسمی که هیچ مهره‌ای مهره‌های دیگر را تهدید نکند. به عبارت دیگر، 8 وزیر باید به نحوی چیده شوند که هیچ‌کدام در بک سطر، بک ستون یا بک قطر قرار نداشته باشند. یک جواب مسأله می‌تواند به صورت زیر باشد:

مسأله‌ی هشت وزیر

    در حالت کلی به جای عدد 8 از عدد طبیعی n استفاده شده و مسأله به ازای هر n بزرگتر یا مساوی 4 مورد بررسی قرار می‌گیرد. به این ترتیب، هدف مسأله چیدن n مهره وزیر در یک صفحه شطرنج با ابعاد n x n است.

    در یک صفحه‌ی n در n تعداد n2 خانه وجود دارد که از بین آنها n خانه برای قرار گرفتن n وزیر انتخاب می‌شود. در این انتخاب‌ها ترتیب اهمیتی ندارد. پس تعداد حالت‌های انتخاب n خانه برای چیدن n وزیر ترکیب n از n2 یا ( C( n2, n است که حتی برای n‌های نه چندان بزرگ (نظیر 8) عدد بزرگی به دست می‌آید. در نتیجه بررسی تمامی حالات ممکن چینش مهره‌ها برای رسیدن به چیدمان صحیح به هیچ عنوان مقرون به صرفه نیست. از سوی دیگر به ازای هر n، تنها یک جواب منحصربفرد وجود ندارد. بنابراین اگر هدف مسأله یافتن تمامی جواب‌های ممکن باشد، استفاده از روش‌های هوشمند تکاملی یا الگوریتم‌های جستجوی تصادفی، لزوما ما را به نتیجه‌ی مطلوب نمی‌رساند.

    

روش عقبگرد

یکی از روش‌های حل این مسأله، استفاده از راهبرد عقبگرد است. در این روش تمام فضای مسأله به صورت یک درخت در نظر گرفته می‌شود که سطح iام شامل تمام انتخاب‌های مهره‌ی i‌ام است. با توجه شرایط مسأله در هر سطر از صفحه‌ی شطرنج تنها یک مهره می‌تواند قرار بگیرد. به این ترتیب سطح شماره‌ی i، محل مهره iام در سطر شماره‌ی i صفحه‌ی شطرنج را مشخص می‌کند. قسمتی از چنین درختی به ازای n = 4 به این صورت خواهد شد:

معمای 8 وزیر

    پیمایش پیشوندی (PreOrder) چنین درختی تمام حالت‌های فضای مسأله را برای یافتن پاسخ جستجو می‌کند. اما حین پیمایش می‌توان از پیمایش گره‌های غیرامیدبخش صرف‌تظر کرد. گره‌های غیرامیدبخش گره‌هایی هستند که بر اساس تعاریف مسأله می‌توان مطمئن بود هرگز به جواب درست نمی‌رسد. به عنوان مثال، اگر با گره 1 در سطح یک شروع کرده و به گره 1 در سطح دو برویم، این گره امیدبخش نیست. چرا که دو مهره اول در ستون شماره یک چیده شده‌اند و یکدیگر را تهدید می‌کنند. این اتفاق مستقل از این که مهره‌های بعدی در چه محل‌هایی قرار بگیرد مطمئنا به جواب صحیح ختم نمی‌شود. در نتیجه از پیمایش فرزندان گره شماره‌ی 1 در سطح دوم صرف نظر کرده و روال را با فرزند بعدی گره والد آن – یعنی گره شماره‌ی 2 در سطح دوم – ادامه می‌دهیم. به همین ترتیب این گره نیز امیدبخش نیست. چرا که در چنین حالتی مهره در ستون شماره‌ی 2 از سطر دوم قرار می‌گیرد که با وزیر سطر اول و ستون 1 در یک قطر قرار دارند.

    چنین پیمایشی معادل این است که از بالای صفحه‌ی شطرنج (سطر اول) شروع کرده و مهره را در ستون شماره‌ی 1 قرار بدهیم. اگر چینش این مهره با مهره‌های بالاتر تهدیدی ایجاد نکند، چینش مهره‌ی بعدی در سطر بعدی را با همین روش ادامه می‌دهیم. اما اگر تهدیدی اتفاق بیفتد، مهره را یک خانه به سمت راست جابجا می‌کنیم. اگر مهره به انتهای سطر رسیده باشد، آن مهره را برداشته و مهره‌ی سطر بالاتر را یک خانه به سمت راست جابجا می‌کنیم. اگر حین پیش‌روی سطرها به سمت پایین، به انتهای صفحه برسیم، یک جواب از مسأله تولید شده است.

انیمیشن معمای 8 وزیر

پیاده‌سازی مسأله

یکی از مهم‌ترین بخش‌های پیاده‌سازی مسأله‌ی 8 وزیر، روش بررسی تهدید مهره‌ها می‌باشد.

    یک روش این است که یک آرایه دو بعدی n در n به عنوان صفحه‌ی شطرنج تعریف شود. با مشخص شدن محل هر مهره، تمام خانه‌هایی که توسط آن تهدید می‌شوند علامت‌گذاری می‌شود، تا بررسی غیرامن بودن آنها در مراحل بعدی آسان باشد. این روش در ابتدا بدون مشکل به نظر می‌رسد. اما سوای بحث مصرف حافظه، یک مشکل اساسی دیگر نیز وجود دارد. زمانی که تشخیص می‌دهیم فرزندان یک گره همه غیرامیدبخش هستند، از آن گره صرف نظر کرده و به گره بعدی فرزند والد مراجعه می‌کنیم. در نتیجه باید محل مهره در آن سطر جابجا شده و محل‌های غیرامنی که علامت‌گذاری شده بودند به حالت قبل از علامت‌گذاری بازگردند. اما مسأله اینجاست که محل‌های علامت‌گذاری شده پس از جابجایی لزوما امن نمی‌شوند. ممکن است همچنان توسط مهره دیگری تهدید وجود داشته باشد. تشخیص این مسأله که آیا آن محل به صورت امن مشخص شود یا نه، زمان مصرفی الگوریتم را دو چندان می‌کند.

    در روش دوم، تنها محل قرار گرفتن هر مهره به صورت شماره‌ی سطر و ستون ذخیره می‌شود. این ذخیره‌سازی می‌تواند در یک آرایه‌ی یک بعدی باشد. به این ترتیب که شماره‌ی اندیس آرایه، شماره‌ی سطر مهره را مشخص کرده و مقدار آن، شماره‌ی ستون مهره باشد. مثلا اگر مقدار اندیس شماره‌ی 1 آرایه 4 باشد، یعنی وزیر سطر اول در خانه‌ی چهارم قرار دارد. پس از این تعریف، با مشخص شدن محل یک مهره‌ی جدید، خانه‌هایی که ممکن است این خانه را تهدید کنند بررسی می‌شوند، تا امن بودن آن مشخص شود. مزیت این روش به روش قبلی – علاوه بر مصرف کمتر حافظه – رفع مشکل بررسی محل‌های علامت‌گذاری شده است.

    برای بررسی این مسأله که آیا محل مهره‌ی جدید تهدیدی ایجاد می‌کند یا نه، به جای بررسی تک‌تک خانه‌های ستونی و قطری، از روابط ریاضی استفاده می‌شود. یافتن پاسخ این سوال که آیا در ستونی که مهره قرار دارد، قبلا مهره‌ای قرار داده شده است یا نه، کار چندان دشواری نیست. کافی است یک آرایه‌ی یک بعدی به طول n تعریف شده و هرگاه مهره‌ای در یک ستون مستقر شد، شماره‌ی ستون آن در آرایه به عنوان غیرامن علامتگذاری شود. دز نتیجه مثلا اگر مهره‌ی جدید در ستون شماره‌ی 3 قرار گرفت، کافی است اندیس شماره‌ی 3 این آرایه برای اطمینان از امن بودن این ستون بررسی شود.

    در مورد دو قطر راست و چپ موضوع کمی پیچیده به نظر می‌رسد. اما با کمی دقت، یک رابطه‌ی ثابت ریاضی برای هر یک از قطرها وجود دارد. مثلا تفاضل شماره‌ی ستون از شماره‌ی سطر تمامی خانه‌های روی قطر اصلی صفحه صفر است. یا مجموع شماره‌ی سطر و ستون تمامی خانه‌های قطر فرعی صفحه عدد 9 است. به همین ترتیب سایر قطرها نیز رابطه‌ی ریاضی مشابه دارند. در نتیجه مثلا اگر مهره‌ی جدید در سطر سوم و ستون دوم قرار گرفته باشد، تنها کافی است در مهره‌های چیده شده‌ی قبلی دنبال مهره‌ای باشیم که تفاضل ستون از سطر آن عدد 1، یا مجموع آنها عدد 5 باشد. اگر چنین مهره‌ای یافت نشد، تهدیدی از طرف قطرها وجود ندارد. راه بهتر آن است که آرایه‌ای به طول 2n – 1 برای دو قطر راست و چپ تعریف کرده و اگر مهره‌ای در یک قطر مستقر شد، آن قطر به عنوان قطر ناامن در آرایه علامتگذاری شود. در مرحله‌ی بعدی با قرار گرفتن هر مهره‌ی جدید، به جای بررسی تمام خانه‌های مهره‌های قبلی، این دو آرایه بررسی شوند. چنین آرایه‌هایی بر خلاف روش علامت‌گذاری قبلی، مشکل حذف علامت‌ها را ندارد (چرا؟).

مسأله‌ی هشت وزیر

معمای هشت وزیر