یکی از روش های محاسبه کارای برنامه نوشته شده در متلب زمان اجرا می باشد

شما می توانید با استفاده از دستور زیر زمان اجرای برنامه تون رو کنترل کنید


tic
your code
toc