جایگاه درس در برنامه درسی دوره :

در این درس دانشجو با روش های حل عددی انواع معادلات و روش های مشتق و انتگرال گیری و برازش منحنی و درون یابی که در دروس مختلف دوره ی کارشناسی ارشد با آنها برخورد می کند، به روش عددی آشنا می شود که اغلب روش حل تحلیلی برای آنها وجود ندارد.

هدف کلی :

با توجه به اینکه مدلسازی اغلب فرایندهای مهندسی شیمی به معادلات پیچیده ختم می شود، در این درس به جنبه ی محاسباتی که مرحله ی نهایی و مهم درهر مدلسازی است پرداخته می شود و با روش های مختلف پیشنهادی سعی در تقلیل خطا از جنبه ی محاسباتی می شود.

اهداف عینی:  

اهداف مفهومی:

با توجه به اینکه دانشجو در دوره ی کارشناسی ارشد با مفاهیم   دروس مختلف پدیده های انتقال ، راکتور،ترمودینامیک و …مواجه است و تفهیم مطالب جز با   دانش کافی از نحوه ی رویایی با چالش های ریاضیاتی این دروس ممکن نیست،این درس به عنوان مکمل دروس یاد شده در تفهیم مطالب کمک شایانی می نماید.

اهداف مهارتی :

دانشجویان باید پس از تکمیل این دوره، به مهارت­های زیر دست یابند:

–     آشنایی با روش های حل معادلات PDE به روش تفاضل محدود و استفاده از آنها در مسایل کاربردی مهندسی شیمی در نرم افزار متلب

–     آشنایی با چند روش متفاوت حل معادلات ODE و استفاده از آنها در مسایل کاربردی مهندسی شیمی در نرم افزار متلب

–     توانایی حل دسته معادلات خطی و غیرخطی با روش های متفاوت و استفاده از آنها در مسایل کاربردی مهندسی شیمی در نرم افزار متلب

–     آشنایی با روش های مشتق ،انتگرال گیری عددی ، برازش و درون یابی و در مرحله ی بعد استفاده از آنها در مسایل کاربردی مهندسی شیمی در نرم افزار متلب

–     توانایی تمییز بین روش ها و انتخاب روش حل با کمترین خطا

با استفاده از مهارت های کسب شده در بالا، دانشجو می تواند توانایی مدلسازی تعداد بسیاری از مدل های پیچیده را به دست آورد.

اهداف نگرشی :

محاسبات عددی پیشرفته به عنوان جز لاینفک مدلسازی و شبیه سازی فرایندها از اهمیت بسیارزیادی برخوردار است ، آشنایی دانشجو با انواع گلوگاه های محاسباتی و ارائه ی روش حل مربوطه، به توانمندی دانشجو در حل مدل های ریاضی، پیش بینی رفتار فرایند کمک نموده و در توسعه و بهینه سازی مدل کمک خواهد نمود.

مواد آموزشی:

بدلیل تنوع مطالب ارائه شده و گستردگی زیاد آن­ها، ارائه مطالب جز در قالب پاورپوینت، امکان­پذیر نیست. از همین رو ابزارهای کمک آموزشی شامل سیستم­های کامپیوتری و ویدئو پروژکتور برای کلاس الزامی است.

برای تفهیم بهتر مطالب در کنار تدریس تئوری این درس، کلاس های مجزای حل   مسایل کاربردی مهندسی شیمی با نرم افزار متلب، توسط دستیار آموزشی این جانب برگزار می شود که به کسب مهارت کاربردی و به کاربستن روش های تئوری ارائه شده بیانجامد که یکی از مهم ترین اهداف این درس می باشد. ارزیابی های متوالی این درس به صورت کوییز در سایت کامپیوتر دانشکده برگزار می شود.