امروزه یکی از پرکاربردترین سیستم­هایی که منطبق با نیاز کاربران عمل می­نمایند سیستم­های توصیه­کننده هستند که کاربرد فراوانی در تجارت الکترونیک دارند و به عنوان بهترین نمونه این سیستم­ها می­توان Amazon را نام برد. این سیستم­های توصیه­کننده می­توانند بصورت صریح از کاربر در مورد محصول مورد نظر خود سوالاتی را مطرح نمایند البته این کار دارای مشکلاتی است مانند اینکه در این حالت کاربر باید دانش دقیقی از آنچه به دنبال آن است داشته باشد و باید بتواند تمامی سوالاتی که سیستم توصیه­کننده در مورد محصول مطرح می­کند را بصورت دقیقی پاسخ دهد و در برخی موارد این گزینه­ها آنقدر پیچیده هستند که کاربر در پاسخ به آنها دچار سردرگمی می­گردد. با وجود مسائل این چنینی وجود توصیه­کننده­های هوشمندتر ضروری به نظر می­رسد. معمولا سیستم­های توصیه­کننده برنامه­های کاربردی هوشمندی هستند که به کاربر در تعیین صفحاتی که ممکن است مورد علاقه آنها باشد کمک می­نمایند، یا اینکه در فروشگاه­های الکترونیکی در یافتن محصولات مورد علاقه کاربر وی را یاری می­نمایند و یا هر سناریوی مشابهی.

برای تطبیق سیستم با نیاز کاربران ناچار به جمع­آوری اطلاعات در مورد کاربران هستیم، این اطلاعات می­توانند بصورت ضمنی و یا بصورت صریح جمع­آوری شوند.

از یک دیدگاه می­توان سیستم­های توصیه­کننده را به سه دسته کلی تقسیم نمود [17]:

  1. توصیه­کننده­های مبتنی بر محتوا[1]:

مواردی را به کاربر پیشنهاد می­کنند که مشابه با مشاهدات قبلی کاربر باشد.

  1. توصیه­کننده­های جمعی[2]:

مواردی را به کاربر پیشنهاد می­دهند که مشابه با سایر کاربران باشد.

  1. توصیه­کننده­های ترکیبی:

ترکیبی از دو مورد بالا.

در منبع [17] اظهار شده که اخیرا تلاش­هایی در زمینه استفاده از عامل­های نرم­افزاری به­منظور ساخت خودکار پروفایل کاربر صورت گرفته که با نظارت بر رفتارهای کاربر این کار را انجام می­دهند. امروزه نوع دیگری از سیستم­های توصیه­کننده بوجود آمده­اند که به علایق کاربر در ارتباط با تمامی صفحات وبی که در گذشته مشاهده نموده است توجه می­نمایند، یک راه پیاده­سازی چنین سیستم­هایی استفاده از سیستم­های چندعامله[3] می­باشد که قادرند بصورت خودکار عملیاتی را انجام دهند. برای تحقق این هدف سیستم­های مبتنی بر عامل در الگوریتم­های توصیه­کننده خود به نمایش کاربر از طریق پروفایلی از کاربر می­پردازند به این صورت که هر کاربر مرتبط با یک عامل نرم­افزاری خواهد بود که این عامل­ها به فعالیت­های تحت وب این افراد نظارت می­کنند. در این کار همچنین به بررسی سیستم­های توصیه­کننده جمعی پرداخته شده است. در این پروژه از یک واژگان­شناختی[4] ساده استفاده نموده و اشاره کرده که می­توان این دانش اولیه را ارتقا بخشید و هر عامل برای خود دارای یک واژگان­شناختی باشد اما چون هدف آنها تنها ایجاد یک سیستم توصیه­کننده بوده به این مطلب نپرداخته­اند.

[1] Content based

[2] Collaborative filtering

[3] MultiAgent System

[4] Ontology