• رخنه به سیستم کنترل امنیت[1]: نفوذی تلاش می‌کند تا جنبه‌های امنیتی سیستم (از قبیل کلمات رمز) را اصلاح کند.

[1] -Penetration Of The Security Control System