فیلم آموزش متلب(کد ۱۱)
مدت زمان: ۱۰ دقیقه
موضوع: مقایسه محیط متلب ۲۰۱۲ با متلب ۲۰۱۳

همچنین این فیلم را می توانید از آدرس زیر دانلود کنید

دانلود فیلم